Jaunatnes attīstības programmas mērķi

"Futbola centrs Daugavpils" par savu galveno mērķi ir izvirzījis jauno futbolistu sagatavošanu profesionālajām futbola komandām Latvijā un ārzemēs, kā arī futbolistu iesaistīšanu Latvijas pieaugušo, kā arī dažāda vecuma jauniešu izlasēs. BFC „Daugavpils” devīze ir „Kvalitāte, nevis kvantitāte”. Treniņprocesā liels uzsvars tiek veltīts futbolistu individuālajai meistarībai, lai varētu atklāt un attīstīt katra spēlētāja stiprās puses. Ne vienmēr visiem būs lemts turpināt profesionālo karjeru, tomēr tieši treniņos jebkuram audzēknim ir iespējas fiziski attīstīties, pievērsties veselīgam dzīvesveidam, kā arī attīstīt savu personību. Treneru vadībā viņi tiek mācīti izrādīt cieņu ne tikai pret partneriem un treneriem, bet arī pret pretinieku komandas spēlētājiem. Futbola centrs cieši sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm, aktīvi iesaistot viņus dažāda veida futbola popularizācijas pasākumos.

Programmas mērķi:
1) Jauno futbolistu sagatavošana Latvijas pieaugušo un jaunatnes izlasēm
2) Futbolistu sagatavošana profesionālajai karjerai
3) Spēlētāja kā personības attīstība gan futbola laukumā, gan ārpus tā
4) Spēlētāja individuālo prasmju attīstība – ātrums, izturība, spēks
5) Audzēkņu piesaistīšana veselīgam dzīvesveidam
6) Ģimenisko tradīciju un vērtību izkopšana

Uzdevumi programmas mērķu sasniegšanai
1) Kvalitatīva treneru korpusa atlase
2) Augsta līmeņa infrastruktūra
3) Individuāla pieeja katram futbolistam
4) Treniņprocesa atbilstība futbolista vecumam un attīstības pakāpei
5) Pakāpeniska spēlētāju individuālā izaugsme, nevis tieksme pēc panākumiem un uzvarām jau no agrīna vecuma
6) Treniņnometņu rīkošana Latvijā un ārvalstīs
7) Dalība dažāda līmeņa starptautiskos turnīros
8) Sadarbības līgumu parakstīšana ar dažādām futbola akadēmijām ārvalstīs
9) Regulāra un kvalitatīva medicīniskā aprūpe
10) Kopējo pasākumu rīkošana visu vecuma grupu audzēkņiem un arī viņu vecākiem
11) Tikšanās ar futbola centra absolventiem un labākajiem Latvijas futbolistiem
12) Pilnvērtīga noteikumu zināšanu apguve
13) Veselīga dzīvesveida popularizācija
14) Stabils finansējums
15) Spēlētāju un treneru uzvedības kodekss
16) Ārpus treniņnodarbību programma futbolistu vispārējai attīstībai un redzesloka paplašināšanai
17) Antirasisma programmas ievērošana

Izglītības programma dažādām vecuma grupām
BFC „Daugavpils” futbolistu attīstību un treniņmetodiku var iedalīt trīs dažādās grupās, kas ir cieši pakārtotas spēlētāju vecumiem.

1. Sākumsagatavotības etaps (vecums no 6 līdz 10 gadiem)
- Tehnisko dotību attīstīšana – daudzpusība, universālisms.
- Spēles pamatiemaņas, uzvarētāju tipa spēlētāji.
- Dažādu iemaņu apmācība, izmantojot spēles gaitā gūtās emocijas.
- Mājas uzdevumi un plāni (sadarbība ar vecākiem)

Šajā etapā īpaša vērība tiek pievērsta kopējai fiziskās aktivitātes apmācībai – koordinācijai, veiklībai, kustību ātrumam, kustīgumam. Tiek ielikta pamatbāze darbam ar bumbu (precizitāte, spēles izjūta), īpašu uzsvaru liekot uz bumbas pārvaldes tehniku, kontroli, bumbas uzņemšanu, piespēlēm, kā arī prasmi apspēlēt(nosegt) pretinieku spēlē viens pret vienu. Spēlētāji iegūst pamatzināšanas par spēles noteikumiem, pozīcijām, kā arī sadarbību ar partneriem spēles laikā.

2. Padziļinātās sagatavošanas etaps (11-14 gadi)

- Kopējās un individuālās nodarbības
- Tehnikas pilnveidošana
- Uzmanības pievēršana niansēm
- Darbību kvalitātes uzlabošana – spēlētāji tiek mācīti spēlēt pēc shēmas 4-3-3 (trenerim ir tiesības izvēlēties arī rezerves spēlētāju izvietojumu)
- Malējiem futbolistiem spēlē viens pret vienu jāmēģina pretinieks apspēlēt, ja tas netiek darīts, viņa darbības netiek vērtētas pozitīvi.
- Uzbrūkošo futbolistu atbalstīšana (komandām jāspēlē agresīvi).
- Kombinacionālā spēle jau no savas laukuma puses, spēlētāji tiek mācīti darboties konstruktīvi, jāprot pieturēt bumbu (jāmāk arī kustēties bez bumbas).
- Noslēdzošajā daļā spēlētājiem lēmumi jāpieņem pašiem („Nerādiet spēlētājam, kas viņam ir jādara”)
- Visai komandai jābūt kustībā (kombinācijas tiek veidotas, balstoties uz īsajām piespēlēm).

Šajā etapā tiek ieguldīts svarīgākais darbs pie dažādu nianšu apmācības. Šajā vecumā notiek nopietns perspektīvāko un talantīgāko futbolistu atlases process. No fiziskajām īpašībām turpinās darbs pie veiklības, koordinācijas, ātruma uzlabošanas, kā arī tiek piestrādāts pie spēka, ātruma un kopējās izturības. Tehnisko paņēmienu apmācībā klāt nāk īpaši ātrā un veiklā darbība, spēlējot ar bumbu. Spēlētāji gūst pamatzināšanas komandas spēlē (optimālais variants pēc izvietojuma 1-4-3-3), kā arī apzinās nepieciešamās individuālās un komandas kustības aizsardzībā un uzbrukumā. Treniņu nodarbību skaits un ilgums palielinās ar katru nākamo gadu.

3. Sportisko elementu uzlabošanas etaps (15-18 gadi)
- Visu tehnisko elementu izpildīšana maksimālā ātrumā.
- Precīza darbība ar bumbu.
- Ideāla savas spēles pozīcijas apgūšana, taktiskā gudrība.
- Uzsvars uz spēcīgākajām pusēm (vājo pušu novēršanas individuālā darba ierobežojums)
- Uzmanības pievēršana pretinieka vājajām pusēm un to izmantošana.

Šajā etapā notiek intensīvs darbs pie spēka un ātruma attīstības. Tajā pašā laikā netiek aizmirstas arī citas fiziskās īpašības, kuras nepieciešamas augstas klases spēlētājam. Individuālās meistarības nodarbībās īpaša uzmanība tiek pievērsta uzbrukumu noslēdzošajai fāzei un komandas kopdarbam spēles situācijās. Treniņu laikā treneri uzdevumus cenšas maksimāli pielīdzināt spēles situācijām gan taktiskajos, gan tehniskajos elementos. Nodarbības tempa un pretestības ziņā līdzinās reālām spēles situācijām, lai tiktu sasniegts nepieciešamais rezultāts spēlētāju izaugsmē.

Spēles noteikumu apmācības programma

Augstas kvalitātes spēlētāju izaugsmei ir nepieciešamas perfektas spēles noteikumu zināšanas, tādēļ tam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Futbolists jau no pirmajiem treniņiem tiek mācīts ievērot spēles noteikumus. Teorētiskajās nodarbībās spēlētājiem tiek skaidroti futbola noteikumi, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta noteikumu pārkāpumiem. Tiek runāts arī ar bērnu vecākiem. Īpašs akcents tiek likts uz godīgas spēles principu ievērošanu, kā arī pretinieka cienīšanu. Komandas spēlētājiem ir aizliegts jebkādā veidā aizskart pretinieku, pretinieku trenerus, kā arī ir jāciena spēles tiesneši. Par šo punktu ievērošanu ir atbildīgs komandas treneris, kā arī jaunatnes programmas vadītājs.


Anti-dopinga izglītības programma

Futbolisti tiek mācīti ne tikai cienīt pretinieku un tiesnešus, kā arī ievērot spēles noteikumus, bet tiek arī iepazīstināti ar dopinga negatīvo ietekmi un tā sekām. Spēlētāji iegūst pamatinformāciju par sodiem, kas draud par tā lietošanu, kā arī tā kaitīgo ietekmi uz audzēkņa veselību. Futbolisti tiek brīdināti, ka medicīnas jautājumos viņiem ir jākonsultējas gan ar treneri, gan arī ar medicīnisko personālu. Tieši medicīniskais personāls sniedz padomus par to, kā ir jārīkojas slimības laikā, un kādas zāles spēlētājs var lietot šajā laikā. BFC „Daugavpils” organizē un piedalās semināros par anti-dopinga jautājumiem.


Programmas mērķu rezultātu analīze

BFC „Daugavpils" treneri un vadība necenšas par katru cenu sasniegt visaugstākās vietas dažāda līmeņa turnīros visās vecuma grupās, bet gan specializējas uz atsevišķu futbolistu individuālo izaugsmi. Rezultātiem ir nozīme, tomēr galvenais panākumu rādītājs ir kvalitatīvu skolas absolventu skaits. Katra gada beigās tiek rīkots kopējs pasākums, kurā tiek atzīmēti visu vecuma grupu futbolisti, kā arī tiek iesvētīti jaunie kluba audzēkņi. Šajos pasākumos piedalās arī slavenākie skolas absolventi, kuri spēlējuši arī dažāda vecuma Latvijas izlasēs. BFC „Daugavpils” par galveno mērķu izpildes katalizatoru vērtē tieši Latvijas izlasēs tikušo audzēkņu skaitu.

Katrs treneris pirms kārtējā treniņu gada sākuma iesniedz savu darbības projektu, kas tiek apspriests ar pārējiem treneriem, jaunatnes attīstības programmas vadītāju un kluba vadību. Par paveikto sezonas laikā treneri atskaitās regulāri, pieminot lietas, kas ir izdevušās, kā arī tās, pie kurām vēl vairāk ir jāpiestrādā. Vairākas reizes mēnesī notiek visu treneru sanāksmes.

Treneriem ir dots uzdevums sadarbībā ar skolotājiem un bērnu vecākiem sekot līdzi audzēkņu sekmēm mācību iestādēs, nepieciešamības gadījumā sniedzot arī palīdzību. Nevienam audzēknim netiek liegta iespēja pielikt punktu futbolista karjerai, ja viņš ir nolēmis pievērsties citam arodam vai padziļināti mācīties citā profesijā. Komandas audzēkņi pēc vidusskolas pabeigšanas var doties mācīties Daugavpils Universitātē, kur viņiem tiek dota iespēja studēt viņu izvēlētajā profesijā par budžeta līdzekļiem.


nākamās spēles
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta S U N Z GV ZV VA P
1. RFS 36 27 8 1 96 18 +78 89
2. Riga FC 36 27 7 2 89 21 +68 88
3. FK Auda 36 16 10 10 44 39 +5 58
4. Valmiera FC 36 14 11 11 47 40 +7 53
5. FK Liepāja 36 14 9 13 52 54 -2 51
6. FS Jelgava 36 10 10 16 42 57 -15 40
7. BFC Daugavpils 36 9 9 18 40 52 -12 36
8. FK Tukums-2000/TELMS 36 9 8 19 47 83 -36 35
9. FS Metta 36 8 9 19 41 63 -22 33
10. Supernova/Salaspils 36 3 5 28 25 96 -71 14
© Copyright 2016 - 2024 Futbola klubs BFC Daugavpils
Izstrādāts Esteriol studio Esteriol studio